ХАНДИВ 
Монголын уран зургийн галерей 2009 онд гарсан галын улмаас гэмтсэн бүтээлүүдийг сэргээн засварлах, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилготой "Бүтээл үрчлүүлэх" төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ удаагийн аянд Монгол–Оросын ХНН УБТЗ-ын хамт олон оролцож байна.


ОгнооХандивлагчХандивын хэмжээ
1 2020-07-02 УБТЗ-ЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЛБА 50,000.00 ₮
2 2020-07-06 УБТЗ-ЫН ХАБА МАТЕРИАЛЫН АГУУЛАХ 72,000.00 ₮
3 2020-07-06 УБТЗ-ЫН НОКС ХЭЛТЭС 20,000.00 ₮
4 2020-07-07 УБТЗ-ЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН АЛБА 100,000.00 ₮
5 2020-07-09 УБТЗ-ЫН ХУДАЛДАН АВАЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБА 105,000.00 ₮
6 2020-07-09 УБТЗ-ЫН ДОХИОЛОЛ ХОЛБООНЫ АЛБА 50,000.00 ₮
7 2020-07-10 УБТЗ-ЫН ГААЛИЙН ХЭЛТЭС 80,000.00 ₮
8 2020-07-16 УБТЗ-ЫН ХҮҮХДИЙН СЕКТОР 60,000.00 ₮
9 2020-07-17 УБТЗ-ЫН ЧУЛУУН ЗАВОД 329,000.00 ₮
10 2020-07-17 УБТЗ-ЫН ЗАМЫН ДАРГЫН АЖЛЫН АЛБА 105,000.00 ₮
11 2020-07-17 УБТЗ-ЫН ЭВ ТӨВ 60,000.00 ₮
12 2020-07-17 УБТЗ-ЫН ТОЛГОЙТ ӨРТӨӨ 253,000.00 ₮
13 2020-07-17 УБТЗ-ЫН 2-Р АНГИ 991,000.00 ₮
14 2020-07-20 УБТЗ-ЫН ЭРДЭНЭТ ӨРТӨӨ 250,000.00 ₮
15 2020-07-20 УБТЗ-ЫН СҮХБААТАР ӨРТӨӨ 130,000.00 ₮
16 2020-07-21 УБТЗ-ЫН ЭЧВОД 1 880,000.00 ₮
17 2020-07-21 УБТЗ-ЫН САНХҮҮГИЙН АЛБА 70,000.00 ₮
18 2020-07-21 УБТЗ-ЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА 20,000.00 ₮
19 2020-07-21 УБТЗ-ЫН ЗАМЫН 6-Р АНГИ 629,000.00 ₮
20 2020-07-22 УБТЗ-ЫН МБҮ 259,000.00 ₮
21 2020-07-22 УБТЗ-ЫН УЛААНБААТАР ӨРТӨӨ 397,000.00 ₮
22 2020-07-23 УБТЗ-ЫН МАРКЕТИНГИЙН ХЭЛТЭС 70,000.00 ₮
23 2020-07-29 УБТЗ-ЫН БАГАНУУР Х-15 100,000.00 ₮
24 2020-07-29 УБТЗ-ЫН УБХТ 100,000.00 ₮
25 2020-07-30 УБТЗ-ЫН БАҮ-1 АНГИ 717,000.00 ₮
26 2020-07-31 УБТЗ-ЫН САЙНШАНД ЗАМЫН 4-Р АНГИ 75,000.00 ₮
27 2020-08-03 УБТЗ-ЫН ЭМНЭЛЭГ 150,000.00 ₮
28 2020-08-05 УБТЗ-ЫН ВЧД-2 ХҮНИЙ НӨӨЦ 695,000.00 ₮
29 2020-08-06 УБТЗ-ЫН АБТЭМ АНГИ 267,000.00 ₮
30 2020-08-06 УБТЗ-ЫН САЙНШАНД ТАТАХ ХЭСЭГ 953,000.00 ₮
31 2020-08-07 УБТЗ-ЫН 11-Р ЦУВАА 88,000.00 ₮
32 2020-08-10 УБТЗ 15 1,120,000.00 ₮
33 2020-08-31 УБТЗ САЙНШАНД ЗАМЫН 4-Р АНГИ 1,156,000.00 ₮
    НИЙТ: 10,401,000.00 ₮