ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Монгол туургатны соёлын өвийг судлах, сурталчлах, бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөхүүлэн дэмжих, өвлөн уламжлагч, эрдэмтэн судлаач, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, соёлын олон төрөл зүйлийг хойч үедээ өвлөн уламжлуулахад эрхэм зорилго оршино.

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ
 • СУДАЛГАА
 • СУРГАЛТ
 • СУРТАЛЧИЛГАА
 • СОЁЛЫН ӨВД СУУРИЛСАН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ
 • СОЁЛЫН ӨВИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ
 
Нийгмийн зорилтот бүлэг
 • Хүүхэд залуус
 • Өвлөн уламжлагч нар
 • Малчид
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
 • Нийгмийн эмзэг бүлэг
Зорилтот салбар бүлэг
 • Түүх, археологи, угсаатны зүй
 • Музей
 • Орон нутгийн соёлын байгууллага
 • Мэргэжлийн их дээд сургууль
 • Хэвлэл мэдээллийн байгууллага
 • Аялал жуулчлал